מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר www.chapachula.co.il

העברת מידע לצדדים שלישיים:

האתר רשאי לשמור את המידע והפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, אך האתר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמשים ומידע הנוגע לפעילותם באתר, למעט במקרים הבאים:

  • בכל מקרה של הליכים משפטיים, תביעה או מחלוקת בין המשתמש לאתר או בין האתר לצד שלישי;
  • במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;
  • במקרה בו יידרש האתר, בצו שיפוטי או אחר, למסור פרטים אודות המשתמשים;
  • במקרה בו משתמש יפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות אסורות על פי דין.

Cookies (“עוגיות”):

Cookies הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר תוך אכסונם בדיסק הקשיח של המשתמש.

אתר זה עושה שימוש ב Cookies על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך התאמתו להעדפות האישיות של המשתמשים וכדי למנוע מהמשתמשים להזין מחדש פרטים בעת מילוי טפסים.

במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט. מחיקת Cookies או הפסקת קבלתם עלולים למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים.

אבטחת מידע:

אתר זה מפעיל נהלים ושיטות לאבטחת המידע הנאגר במטרה להגביל חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלה אינן מספקות הגנה מלאה ועל-כן, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי המידע והשירותים הניתנים על ידם יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני חדירה לא רצויה ולא מורשית למאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בעלי ומפעילי האתר רשאים לשנות בהתאם לנדרש ומעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בנוגע להוראות השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, יפרסם בעל האתר הודעה בעמוד הבית.

תנאי שימוש

השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתקנון האתר, המפרט את התנאים לשימוש, את הוויתורים מצד המשתמש ואת ההגבלות החלות עליו. בעצם השימוש באתר הנך מסכים לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות.

פרטים ליצירת קשר:

הנך מוזמן לפנות באמצעות צור קשר באתר בכל שאלה או בקשה הנוגעת למדיניות הפרטיות של האתר.